Flash menu nefunguje, chyba prohlizece. Zkuste jiny...
 


Stránky jednotlivých kateder jsou plné oficiálních informací. Zde máte pár postřehů přímo od pedagogických a vědeckých pracovníků.
 


 

 Doc. Petr Galuszka, Ph.D.
Katedra Biochemie, oddeleni molekularni biologie.
Výzkum na oddělení molekulární biologie katedry biochemie je přednostně zaměřen na studium metabolických procesu rostlinných hormonů - cytokininu. Zaměřujeme se především na enzymy zapojené do biosyntézy a degradace těchto růstových regulátoru. Klonujeme geny kódující tyto enzymy jak z modelových rostlin, tak i z rostlin zemědělsky využitelných. Na základě získaných genu připravujeme rekombinantní proteiny a díky nim pak popisujeme biochemické a katalytické vlastnosti studovaných proteinu. Pomoci klonovaných genu pak provádíme genetické manipulace na rostlinách, především ječmeni a pšenici tak, aby byly využity pozitivní vlastnosti enzymu ve prospěch fyziologie rostliny. Cíleným ovlivněním metabolismu cytokininu pomocí manipulace genů zapojených do jejich biosyntézy a odbourávání můžeme ovlivnit endogenní hladiny hormonu a geneticky manipulovaná rostlina pak může vykazovat zemědělské výhodné znaky jako je např. větší kořenový systém, větší výnos obilek či větší odolnost vůči abiotickým a biotickým stresům.

 Mgr. Boris Cvek, Ph.D.
Katedra buněčné biologie a genetiky, Laboratoř molekulární toxikologie a molekulární farmakologie.
Unikátní příležitost, kterou nabízí studium biologických oborů na Přírodovědecké fakultě v Olomouci, je možnost zapojit se do výzkumu, zaměřeného na vývoj podivuhodného léku proti rakovině. Ano, vývoj nových léků proti rakovině není sám o sobě vůbec nic unikátního a lze se do něj zapojit i na jiných pracovištích v ČR a v Evropě. Většinou takový vývoj končí ovšem ještě před klinickými testy (látka se ukáže moc toxickou nebo neúčinnou už na zvířatech) a v nejlepším případě, kdy dojde opravdu k léčení pacientů novým přípravkem, je takový lék vždy velmi drahý. Na Přírodovědecké fakultě UP se naproti tomu zabýváme zcela jedinečným projektem, který zatím nemá v ČR ani v Evropě obdobu. Jde o to využít starý a velice levný, asi 60 let používaný, lék proti alkoholismu (antabus) na léčbu rakoviny. Tento lék už je v USA ve fázi klinických testů (tedy na lidech) proti rakovině jater. Pracovníci z Katedry buněčné biologie a genetiky ve spolupráci s pracovníky z Laboratoře genomové integrity a s týmy v USA (California Institute of Technology v Pasadeně a Barbara Ann Karmanos Cancer Institute v Detroitu) objasňují v současné době, jakým mechanismem antabus zabíjí nádorové buňky, zatímco zdravým buňkám neškodí. Rozvíjíme také spolupráci s charitativní organizací prestižních amerických lékařů GlobalCures, založenou profesorem medicíny z Harvardovy univerzity V. Sukhatmem, jejímž cílem je prosadit staré, nepatentovatelné přípravky pro léčbu rakoviny.