Flash menu nefunguje, chyba prohlizece. Zkuste jiny...

Přírodovědecká fakulta Univerzity Palackého  v  Olomouci


nabízí mnoho studijních biologických oborů se širokými možnostmi zapojení se do různých odvětví výzkumu již během studia. Značná část výuky biologických předmětů i výzkumu probíhá v areálu biologického centra Holice.


Vítejte na našich stránkách

Tento web je určen pro všechny, kteří mají zájem studovat biologii na PřF UP v Olomouci a chtějí se dozvědět víc.


Uplatnění

klasického vzdělání biologie v praxi je stále více obtížné. Proto se značná část biologického výzkumu stále více přesouvá do laboratorního prostředí. Absolventi z "laboratorně" zaměřených oborů nacházejí mnohem snáze uplatnění jak ve státním, tak soukromém sektoru. Od diagnostických a referenčních laboratoří až po výzkumné ústavy. V oblasti výzkumu se tak otevírají i široké zahraniční možnosti.